CONTACT US

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ໂທລະສັບ

0731-85524209

ໂທລະສັບ

ອາຄານ 3, ສູນວິສາຫະກິດສາກົນເຊັງ, ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ເຕັກໂນໂລຢີ

MESSAGE BOARD

ກະດານຂໍ້ຄ

ຊື່ຫຼິ້ນຂໍ້ຄວາມ:
客户留言
ກຳ ນົດ:
APEX

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

ທີ່ຢູ່ຂອງບໍລິສັດ: ອາຄານ 3, ສູນວິສາຫະກິດສາກົນເຊັງ, ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດແລະເຕັກໂນໂລຢີ
ເບີໂທຕິດຕໍ່:86-0731-85524209
ກ່ອງຈົດ ໝາຍ:cshk@cshkdq.com

ບໍລິສັດຜະລິດອຸປະກອນໄຟຟ້າຊ້າງຊາງ Hengkai.